Meincke's Marsvin

Meincke's Marsvin

5500 Middelfart

26222214

Janni Meincke

Opdræt af: Meincke´s marsvin er et opdræt hvor de
bor i deres egen mudde stald, de er vant ti
l dagligdags lyde, håndtering af børn og voksne. Mine dyr er sunde.