Terminsberegner

Marsvinets drægtighed

Et marsvin går drægtig i 68-72 dage. Man kan med fordel starte sin beregning ud fra første sammensætningsdag, men det er ikke sikkert at hunnen er blevet drægtig med det samme. Husk at tage hannen fra inden terminsdatoen. 

Vælg datoen for sammensætningen af marsvinene, og find første mulige terminsdato.  

Dato for sammensætning (dd.mm.yyyy)

Første mulige terminsdato: